Jazykové vzdelávanie učiteľov

Názov projektu:
Jazykové vzdelávanie učiteľov
Meno aktéra:
Bratislavský samosprávny kraj
Partneri:

Jazyková škola Palisády Bratislava

Ciele projektu:
Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, jazykové vzdelávanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj
Lokalita:
Bratislavský kraj
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Gogová
E-mail:
katarina.gogova@region-bsk.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

jazykové vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK