Krízová intervencia v školách pre psychológov, sociálnych a špeciálnych pedagógov

Názov projektu:
Krízová intervencia v školách pre psychológov, sociálnych a špeciálnych pedagógov
Meno aktéra:
Mária Anyalaiová, Inštitút osobnostného rozvoja
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19, Realizácia krízových intervencií v školách
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Duševné zdravie detí a dospelých
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing, Duševné zdravie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, celé Slovensko
Lokalita:
CPPPaP, školy a školské zariadenia na celom Slovensku
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mária Anyalaiová
E-mail:
maria.anyalaiova@ior.sk
Telefón:
421 905400622

Popis projektu

Cieľom vzdelávacieho kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na traumu, potreby krízou postihnutej populácie; poznať východiská prevencie, spôsoby identifikácie obetí; spoznať vlastné copingové stratégie a identifikovať copingové stratégie detí a dospelých; viesť krízovú intervenciu v triede/ škole v prípade prírodnej katastrofy, automobilového nešťastia, smrti učiteľa, alebo žiaka. Absolvent kurzu bude schopný spolupracovať v záchrannom tíme, viesť krízovú intervenciu v malých skupinách, ako aj v triedach podľa modelu NOVA (Národná organizácia pre pomoc obetiam), viesť psychoedukáciu pre rodičov, učiteľov a verejnosť, vystupovať v médiách a využiť ich počas krízy, viesť posttraumatické poradenstvo, zabezpečovať skríning a prevenciu. Kurz ďalej rozvíja poradenské zručnosti pri práci s trúchliacim klientom, aj s trúchliacou skupinou.

Príbeh spolupráce

Spolupracujeme so školami zasiahnutými katastrofou.

Odkaz realizátorov projektu

Nie je otázka, či budeme na škole krízu riešiť, ale kedy. Nešťastia a straty sa dejú hocikomu, hocikde a hocikedy. Potrebujeme byť pripravení.