Lady Up

Názov projektu:
Lady Up
Meno aktéra:
Future Generation Europe
Partneri:
Ciele projektu:
Podpora a rozvoj vysokoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Inovácie, Podnikanie, rodová rovnosť
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Celé Slovensko, primárne Bratislava
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Patrícia Beličková
E-mail:
belickova.patricia@gmail.com/
Telefón:
421 904314783

Popis projektu

Program Lady Up je určený pre študentky a absolventky vysokých škôl, ktoré majú ambíciu zlepšovať svoje manažérske kompetencie alebo nabrať odvahu rozbehnúť vlastné podnikanie pod vedením skúsenej mentorky. Je to program, ktorý sa na biznis pozerá z tvojej perspektívy – mladého dievčaťa, ktoré si chce splniť svoj sen, no má obavy a nevie, kde začať.