Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky

Názov projektu:
Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky
Meno aktéra:
OZ Gaštanový koník
Partneri:

Poštová banka

Ciele projektu:
Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, CŽV, Viacgeneračné vzdelávanie
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Okres Humenné, Bratislava
Obdobie realizácie:
2018
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Karľová
E-mail:
jakarlova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Projekt bol realizovaný na viacerých miestach počas 1 roka. V dedine Koškovce, Humennom i v Bratislave. Všade sa stretávali seniori i deti, rómovia i nerómovia, ľudia zdraví i so zdravotným znevýhodnením. Spoločne pod jednou strechou sa tkali pokrovce, dlabali drevené korýtka, vyrábali prútené metly, podkúval kôň, plietli košíky i svadobné vence, vyrábali tatarčané pirohy i rómske pišoty. Vďaka zážitku a viacgeneračnému vzdelávaniu sme spoznávali a skúšali zabudnuté remeslá, spomínali na staré zvyky, tradície a nadväzovali nové priateľstvá.

Príbeh spolupráce

Mám skoro 30-ročné skúsenosti ako učiteľka špeciálnej základnej školy, učila som rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sama patrím skôr k hyperaktívnym ľuďom, nemám rada nudné vyučovanie. Dokážem vyučovať na Brekovskom hrade i priamov prezidentskom paláci. Teším sa ak mi na vyučovanie prídu aj rodičia žiakov, pozývam umelcov, cestovateľov, babky s krosnami či športovcov. Využívam pri svojej práci hlavne zážitok, aby žiaci mohli nie len počuť a vidieť, ale aby zažili a boli vtiahnutí do diania. Ak ste počuli o učiteľke, ktorá priviedla do školy ako učebnú pomôcku živého koňa, alebo darovala kozu rómskej rodine, či učila v kroji, tak ÁNO, som to ja. Že takýto spôsob vyučovania je správny mi potvrdila odborná porota v roku 2018, kedy som sa stala jednou z finalistiek národnej ceny Učiteľ Slovenska. Aby som mohla všetky aktivity realizovať s deťmi a ich rodičmi, v roku 2015 som zriadila občianske združenie Gaštanový koník.

Odkaz realizátorov projektu

Dopriali ste mi pospomínať a pozrieť fotky z realizovaných projektov. A stálo to za to. Aj dnes sa dožadujú pokračovania ďalej tí, čo to prežili. Niektorí si aj vďaka tomu našli prácu.