Lead Up Academy

Názov projektu:
Lead Up Academy
Meno aktéra:
Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe)
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Bratislava
Obdobie realizácie:
2015
Kontaktná osoba:
Miro Ištván
E-mail:
leadup@futuregenerationeurope.eu
Telefón:

Popis projektu

Lead Up Academy (LUA) je intenzívny mentorský a školiaci program organizácie Future Generation Europe (FGE), ktorý je určený študentom stredných škôl vo veku od 15 rokov. Jeho cieľom je prepojiť mentorov – úspešné osobnosti z rôznych profesijných sfér s mladými aktívnymi ľuďmi, ktorí chcú pre seba urobiť niečo viac a ktorým nie je ľahostajné dianie okolo nich. V roku 2021 plánujeme spustiť 7. kolo projektu, kde dáme šancu aj stredoškolákom z detských domovov.