Leonardo da Vinci – Partnerstvá

Názov projektu:
Leonardo da Vinci – Partnerstvá
Meno aktéra:
Obchodná akadémia Poprad
Partneri:

Obchodná akadémia Poprad, Slovenská republika; Mendelova stredná škola Nový Jičín, Česká republika; Askim videregaende skole Askim, Nórsko; ZAW Lipsko, Nemecko; Krajské zariadenie pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a informačné centrum, Nový Jičín, Česká republika; firma ATS, Nový Jičín, Česká republika

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia, odborné vzdelávanie, podnikateľské vzdelávanie
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
odborné vzdelávanie, podnikanie, študentské spoločnosti, cvičné firmy
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Slovenská republika, Česká republika, Nórsko, Nemecko
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015
Kontaktná osoba:
Ing. Magdaléna Zavacká
E-mail:
zavacka.magdalena@oapoprad.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

V rámci programu „Leonardo da Vinci – Partnerstvá“ sme realizovali v rokoch 2014 – 2015 projekt pod názvom „Partnerstvo pre silnejšiu Európu – mladí podnikatelia vedú medzinárodné študentské spoločnosti“. Do projektu bolo celkom zapojených 6 partnerov zo 4 krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Nórska a Nemecka . Komunikačným jazykom bol anglický jazyk a na projektových stretnutiach a aktivitách sa zúčastnili žiaci školy aj pedagógovia. Projektové stretnutia sa uskutočnili v každej krajine po 2 stretnutia, na ktorých si partneri navzájom vymenili skúsenosti z pôsobenia študentských, resp. cvičných firiem.

Príbeh spolupráce

V rámci projektu bola realizovaná veľmi dobrá spolupráca medzi partnermi, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania, zo 4 krajín - Slovenska, Českej republiky, Nórska a Nemecka. Projektové stretnutia sa postupne uskutočnili vo všetkých partnerských krajinách. Účastníci získali nové vedomosti a zručnosti z pôsobenia cvičných firiem, resp. študentských spoločností, ale aj zdokonalili svoje jazykové kompetencie, mali možnosť spoznať život v jednotlivých partnerských krajinách.