Materská škola realizujúca inkluzívny výchovno – vzdelávací proces.

Názov projektu:
Materská škola realizujúca inkluzívny výchovno – vzdelávací proces.
Meno aktéra:
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
MUDr.Marcela Strhárská
E-mail:
strharska@detskyklub.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Naša súkromná materská škola, ktorá je zriadená Detským klubom ZPDaM v Košiciach, realizuje výchovno-vzdelávací proces v inkluzívnej atmosfére, ktorú cielene vytvára. Našou každodennou snahou je nastavenie aktivít, procesu tak, aby boli potreby všetkých detí napĺňané a mohli realizovať/objavovať svoj osobnostný potenciál. Deti neškatuľkujeme podľa žiadnych kritérií, uplatňujeme individuálny prístup.