Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – DofE

Názov projektu:
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – DofE
Meno aktéra:
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.
Partneri:
Ciele projektu:
Osobnostný a charakterový rozvoj mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, DofE je komplexný rozvojový program, ktorý rozvíja mladých ľudí v športe a v rôznych zručnostiach. V rámci dobrovoľníctva zas účastníci pomáhajú riešiť lokálne alebo celospoločenské problémy.
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
osobnostný rozvoj
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
Realizuje sa od roku 2015
Kontaktná osoba:
Jana Kubíková
E-mail:
jana.kubikova@dofe.sk
Telefón:
421 948 667 301

Popis projektu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, vďaka ktorému môžu mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov rozvinúť svoje schopnosti, a najmä charakterové vlastnosti, ako cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu. Účastníci si vyberú aktivity, ktoré chcú pravidelne, aspoň 1 hod týždenne vykonávať, v 4 hlavných oblastiach – dobrovoľníctvo, športové aktivity, rozvoj talentu a dobrodružná expedícia. Následne si zvolia dĺžku programu – od 6 (bronzová) do 18 mesiacov (zlatá úroveň). Za pomoci svojho vedúceho programu (pedagóg, ktorý ich sprevádza programom) alebo samostatne si nájdu organizáciu alebo krúžok, kde aktivitu vykonávajú a spoločne si nastavia konkrétny merateľný cieľ. Po otestovaní programu DofE na Slovensku (2015), sme rozšírili program do 188 organizácií, kde 788 dobrovoľníkov od Malaciek až po Humenné zapája okolo 3500 mladých ľudí (k 17.12.2020). Národná kancelária vyhľadáva partnerské organizácie, ktoré majú záujem poskytovať program DofE pre svojich študentov alebo členov, licencuje dané organizácie, školí a dlhodobo podporuje ich dobrovoľníkov a organizuje odovzdávanie ocenení pre absolventov programu. Viac o programe a ako sa zapojiť na webe: www.dofe.sk.