Moja Família

Názov projektu:
Moja Família
Meno aktéra:
Akadémia vzdelania OVB, n. o.
Partneri:

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Ciele projektu:
zvýšenie finančnej gramotnosti
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
finančná gramotnosť
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Sovensko
Obdobie realizácie:
od roku 2011 doteraz
Kontaktná osoba:
Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová
E-mail:
csr@ovb.sk
Telefón:

Popis projektu

Moja Família je online hra, primárne pre žiakov základných škôl, ktorá upriamuje ich pozornosť na rodinné financie, chápanie hodnoty peňazí. A nielen to, vyzdvihuje aj dôležitosť zdravia a šťastia v živote. V školskom roku 2020/2021 OVB prináša do škôl už jej desiaty, jubilejný ročnik.

Príbeh spolupráce

V spolupráci s českou spoločnosťou OVB Allfinanz sme pripravili tento projekt v roku 2011 v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Odvtedy ho spolupracovníci OVB prostredníctvom pedagógov prinášajú žiakom a študentom, do konca roka 2020 sa tejto online hry zúčastnilo takmer 100 000 žiakov. Každoročne sa organizuje súťaž v najúspešnejšom hraní tejto online hry a najlepšie triedy dostávajú aj finančné ocenenia. Vždy pri tom zažívame krásnu energiu a vo všetkých navštívených školách je pozitívna a motivačná atmosféra medzi žiakmi aj pedagogickými pracovníkmi. Ďakujeme im za to!