Mýty o včelách, CEEV Živica – Zelená škola

Názov projektu:
Mýty o včelách, CEEV Živica – Zelená škola
Meno aktéra:
žiaci Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 1 v Košiciach
Partneri:

CEEV Živica – Zelená škola

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
prepojenie formálneho s neformálnym
Kľúčové slová:
Umenie, Globálne a hodnotové vzdelávanie, environmentálna výchova
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice mesto
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Mgr. art. Noémi Ráczová na ŠUP KE
E-mail:
racznoemi72@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Do projektu Mestské včely sme zapojili žiakov 2. a 3. ročníka odboru Digitálna maľba (DIM) a Dizajn exteriéru (DEX) na Škole umeleckého priemyslu, Jakobyho 15 v Košiciach. Žiaci získali vedomosti o živote mestských včiel aj o dôležitosti včiel v našom živote. Bolo veľmi zaujímavé zistiť koľko mýtov koluje medzi ľudmi o včelách. Druháci odboru DIM v rámci projektu pripravili ilustrácie, pexeso a plagát o mýtoch. Vďaka tomu sa naučili okrem už spomenutých informácii o včelách aj základy digitálnej ilustrácie, prípravy podkladov pre tlač a komunikovať so zákazníkom. Žiaci tretieho ročníka DEX uvažovali o možnostiach ako vytvoriť vhodné prostredie pre mestské včely na školskom dvore, debatovali o užitočnosti včiel a o možnosti výsadby rastlín a kosenia. Získané vedomosti budú vedieť využiť v budúcnosti pri navrhovaní záhrad.

Príbeh spolupráce

Na Škole umeleckého priemyslu sa snažíme našich žiakov viesť k tomu, aby vnímali každé zadanie celistvo. Študujú síce výtvarné umenie, ale potrebujú rozumieť celkovým súvislostiam a dopadu svojej tvorby. Učíme ich zaujímať sa o svoje okolie, ekológiu, prírodu. So Živicou sme spolupracovali po prvýkrát, a bola to úžasná skúsenosť. V dnešnej dobe umelci čoraz viac využívajú moderné digitálne technológie pri tvorbe, preto je pre nás veľmi dôležité, aby si uvedomovali aj hodnotu tradičnej remeselnej práce a nestratili vzťah k prírode a citlivo pristupovali k svojmu prostrediu. Pracovať na projekte Mestské včely - včelie mýty bolo pre nás nádherné prepojenie vedomostí a zručností. Dovolím si tvrdiť, že každý umelec sa inšpiruje prírodou a k tomu je potrebné, aby ju poznal a rozumel jej. Projekt Mestské včely pomohol našim žiakom vnímať citlivo prepojenie človeka a prírody.