(Ne)bezpečne v sieti

Názov projektu:
(Ne)bezpečne v sieti
Meno aktéra:
CeNef
Partneri:

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. (AMO), Digitálna inteligencia (digiQ)

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Tématické vzdelávanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Digitálne občianstvo
Úroveň vzdelávania:
CŽV, Cieľ. skupina: Pracovníci s mládežou, Pedagógovia, Mládežnícky vedúci
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
celé Slovensko, Česká republika
Lokalita:
Slovensko, Česká republika
Obdobie realizácie:
2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ján Smatana
E-mail:
johny@cenef.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt reflektuje na aktuálne potreby, ktoré si dnešná doba, spoločnosť, ale aj trh práce vyžaduje. Uvedomujeme si, že v dnešnej dynamickej dobe už k presadeniu sa na trhu práce, udržaniu sa v konkurenčnom prostredí, ale aj budovaniu hodnôt a postojov nepostačujú len základné vedomosti a poznatky zo škôl. Cieľom projektu je cez intelektuálne výstupy a s využitím metód neformálneho vzdelávania podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, digitálne občianstvo, bezpečné využívanie internetu a prispieť tak k rozvoju kompetencií v týchto oblastiach. Intelektuálne výstupy projektu: 1. interaktívna webová aplikácia 2. vzdelávacia príručka

Odkaz realizátorov projektu

Aktuálne pracujeme na tvorbe intelektuálnych výstupov. Súčasťou projektu bude realizácia medzinárodného školenia a regionálnych workshopov pre mladých ľudí.