Od koreňov tradičných remesiel k modernému umeniu

Názov projektu:
Od koreňov tradičných remesiel k modernému umeniu
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok
Partneri:

„Kato Drys Community Council – Cyprus
Krakowskie Szkóły Artystyczne Krakov – Poľsko“

Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Cyprus, Krakov
Obdobie realizácie:
2016
Kontaktná osoba:
Mgr. Zlatica Svitanová
E-mail:
riaditelka@supkk.sk
Telefón:
421 904255122

Popis projektu

Našich 7 žiakov z druhého a tretieho ročníka odborov propagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb absolvovalo 3 týždňovú súvislú prax na Cypre pod vedením remeselníkov a odborných lektorov. Ďalších 6 žiakov z odboru fotografický dizajn strávi 2 týždne odbornej praxe v Poľskom Krakove. Rovnako ako v predchádzajúcich uvedených projektoch okrem pracovnej činnosti spoznávali históriu a dejiny kultúry daných krajín, čo je súčasťou štúdia žiakov.

Príbeh spolupráce

Naši žiaci, ktorí absolvovali v októbri trojtýždňovú odbornú stáž na Cypre, sa po návrate z tohto krásneho, pre nás trochu exotického ostrova, snažili svoje dojmy vyjadriť pár slovami, čo nebolo určite ľahké, vzhľadom k množstvu zážitkov. Tu sú: „Trojtýždňový pobyt na Cypre bol pre mňa ďalšou novou a výnimočnou skúsenosťou do života. Veľmi sa mi páčili nové techniky, ktoré som sa tam naučila. Aj keď na prvý pohľad pre mňa ťažká technika mozaiky bola nakoniec výborná, kreatívna a originálna práca a myslím, že sa nám všetkým podarila. Pozitívne hodnotím aj iné umelecké techniky ako napríklad maľbu ikon, ktorá bola síce mierne náročná, ale bavila ma aj vďaka veľmi talentovanej lektorke Aylin a som vďačná za jej postrehy, vedomosti a rady. Takisto s radosťou spomínam na osviežujúce výlety na pláž a kúpanie v mori a takisto aj návštevu Cyperského múzea v hlavnom meste Nikózia. Taktiež som hrdá na našu nástennú maľbu granátovníka na budove úradu, na ktorej sme všetci poctivo pracovali a výsledok naozaj stál za to. Cyprus bol miesto plné rozličných ľudí s osobitnou kultúrou, rozmanitých jedál, krásnych pláží, ale čo je najhlavnejšie plný umenia a originálnej architektúry. Som vďačná, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu a naučiť sa nové poznatky do umeleckého diania a budem na všetko s láskou spomínať."

Odkaz realizátorov projektu

Krásne spomienky žiakov na prežité dni na Cypre a v Krakove, bohatší o odborné i jazykové zručnosti

Značky