Odborný seminár klíma školy – kvalita školy

Názov projektu:
Odborný seminár klíma školy – kvalita školy
Meno aktéra:
Odbor školstva a športu ŽSK
Partneri:

Deti nepočkajú!, PaedDr. Viera Grohová, Školský network, Trnavská univerzita, Žilinská univerzita, Moravsko-sliezský kraj, riaditelia vybraných škôl

Ciele projektu:
Riadenie a manažment škôl, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Zdravie a wellbeing, Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilinský kraj
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Martina Gajdárová
E-mail:
martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
Telefón:
Web:
-

Popis projektu

Cieľom Odborného semináru je definovať, priblížiť a upozorniť na klímu školy, v ktorej sa zobrazuje kvalita školského života: budovanie zlepšenia a zintenzívnenia života v škole s využitím tvorivého potenciálu všetkých, ktorí sa podieľajú na živote v škole; budovanie otvorenej školy – pozitívnej klímy v škole; manažment kvality v školstve.