Organizačná a edukačná kultúra školy

Názov projektu:
Organizačná a edukačná kultúra školy
Meno aktéra:
Fórum proaktívnych škôl
Partneri:
Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Sieťovanie, personalizované vzdelávanie a učenie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing, Inovácie
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Viera Grohová
E-mail:
silvia.sosna@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Fórum proaktívnych škôl slúži ako platforma pre spájanie škôl bez rozdielu zriaďovateľa: ich riaditeľov, učiteľov, pedagogických výskumníkov a ostatných podporovateľov, aby mohli postupne vytvárať funkčne prepojenú sieť škôl fungujúcich na novej organizačnej a edukačnej kultúre. Transformačne naladeným vedeniam škôl i ich učiteľom umožní kráčať doposiaľ „nevyšliapanou“ cestou kreovania profesijných učiacich sa komunít. Ide o cestu, na ktorej si učitelia tvoria vlastné rámce, ich funkčnosť overujú priamo v praxi a z jej reflexie sa rodia nové riešenia i spoločný didaktický slovník. Sú to práve modely vzájomného učenia, ktoré im umožňujú odborne rásť a podieľať sa na zvyšovaní kvality edukačnej úrovne školy. Ide o nové nastavenie paradigmy, v ktorej je pozornosť sústredená nie iba na metódy používané učiteľom, ale hlavne na to, čo robí žiak a ako prebieha jeho učenie. Pravidelná a systematická práca učiteľov s dátami postupne posúva učiteľov do úrovne expertov, lebo robia to, pre čo sa sami rozhodli a ochotne vkladajú energiu do skvalitňovania edukácie. Vzájomná komunikácia medzi školami bude takto fungovať ako inšpirácia nastavovať v nej procesy ako procesy neustálej sebaobnovy, aby mohli fungovať ako živý organizmus s vlastným ekosystémom.

Príbeh spolupráce

S naším projektom sme na začiatku a namieste sú slová A. de Saint - Exupéryho: „Ak chceš postaviť loď, nemal by si hneď posielať mužov, aby zháňali drevo a pripravovali nástroje, ale najprv musíš vo svojich mužoch vzbudiť túžbu po nekonenčných diaľavách...“.

Odkaz realizátorov projektu

Školstvo = spolupráca