Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – AmbEDK

Názov projektu:
Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – AmbEDK
Meno aktéra:
Academia Istropolitana Nova
Partneri:

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o.z.

Ciele projektu:
Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Rozvoj demokratických kompetencií stredoškolských študentov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
SŠ, učitelia
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Kompetencie pre demokratickú kultúru
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
celé Slovensko
Obdobie realizácie:
2018, 2019, 2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Lucia Gembešová
E-mail:
lucia.gembesova@ainova.sk
Telefón:

Popis projektu

Cieľom projektu je posilniť kapacity mladých ľudí participovať na tvorbe demokratických verejných politík na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Ďalším cieľom je vybudovať celoštátnu platformu ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry a naštartovať udržateľné pôsobenie platformy v stredoškolskom prostredí. Súčasťou platformy sa stávajú najmä učiteľky a učitelia a stredoškolská mládež zapojená v sieti Olympiády ľudských práv, v sieti projektu Ambasádorské školy európskeho parlamentu a tiež programu Rady Európy Kompetencie pre demokratickú kultúru. Projekt reaguje na nízku občiansku participáciu mládeže na veciach verejných, čoho dokladom je napríklad aj iba cca 3-percentná účasť prvovoličiek a prvovoličov na ostatných eurovoľbách v r. 2014, aj skúsenosť s celkovo slabým zapájaním sa do verejných procesov na miestnej, regionálnej, alebo štátnej úrovni. Zosilňuje sa tiež trend príklonu mladých ľudí k tzv. antiestablišmentovým, extrémistickým stranám alebo hnutiam spochybňujúcim demokratické základy štátu a ľudskoprávne princípy, ku ktorým sa Slovensko hlási. Cieľovou skupinou sú študentky a študenti stredných škôl a učitelia a učiteľky stredných škôl. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa. Dĺžka trvania projektu je od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2020.