Pohni hlavou

Názov projektu:
Pohni hlavou
Meno aktéra:
Kultur.fm OZ
Partneri:

Košický samosprávny kraj

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Rozvoj kritického myslenia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
V rámci spolupráce bol projekt realizovaný pre žiakov SŠ v Košiciach - v roku 2021 je naplánovaná realizácia aj v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Rožňave.
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Barbora Rusiňáková
E-mail:
barborarusinakova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Neziskový apolitický projekt „Pohni hlavou“ je zameraný na témy, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi aktuálne. Na mladých ľudí sa valia rôzne, často aj protikladné informácie z médií (najmä v rámci internetu a sociálnych sietí) a je teda náročné sa v týchto informáciách vyznať. Tento projekt apeluje na kritické myslenie a potrebu odlišovať fakty od informácií, ktoré sa len tvária, že sú faktami. Formát je diskusno-zábavný, čo je pre dnešných teenegerov veľmi príťažlivé (cez humor k nim totiž ľahšie preniknú aj vážnejšie témy). Cieľovou skupinou sú žiaci 3. a 4. ročníkov SŠ.

Príbeh spolupráce

Odbor školstva KSK sa snaží sieťovať rôzne organizácie realizujúce kvalitné aktivity a programy a posúvať ich žiakom stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom, ale aj žiakom iných než štátnych zriaďovateľov. Cieľom je inovácia, aktivizácia mladých ľudí. Po osobnom stretnutí som bola nadšená z formátu projektu a realizácia v Košiciach, kde Košický samosprávny kraj zabezpečil priestorové podmienky a organizáciu, zožala nesmierny úspech (podujatia sa zúčastnilo okolo 600 stredoškolákov z Košíc). Dostali sme nesmierne veľa pozitívnej spätnej väzby, čo viedlo k tomu, že sme dali OZ podnet, aby vytvorili pre potreby KSK ešte ďalšie podujatia rovnakého charakteru, ale v ďalších okresných mestách, pretože si uvedomujeme, že je nevyhnutné rozvíjať kritické myslenie u mladých ľudí (Obávam sa, že to nikdy nebolo dôlezitejšie než v dnešnej dobe informačného pretlaku.). Spolupráca je bezproblémová a v priateľskej atmosfére. Veríme, že nám korona neprekazí naše plány :)

Odkaz realizátorov projektu

Rozhodne hodné podpory a šírenia :)