Projekt je zmena

Názov projektu:
Projekt je zmena
Meno aktéra:
Iuventa-Slovenský inštitút mládeže
Partneri:

Banskobystrický samosprávny kraj

Ciele projektu:
osobnostný rozvoj mládeže
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Banskobystrický kraj
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Darina Diošiová
E-mail:
darina.diosiova@iuventa.sk
Telefón:
421 907992975

Popis projektu

Vzdelávací program podporuje aktívne občianstvo u mladých ľudí v rôznych oblastiach života, hlavne na lokálnej úrovni. Prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu a jeho hlavnej aktivity si mladí ľudia overia svoje schopnosti byť aktívnym vo svojom prostredí, zapoja do aktivity rovesníkov a členov komunity v prospech vlastného osobnostného rozvoja a svojho lokálneho spoločenstva.