Projektový manažment v práci s mládežou

Názov projektu:
Projektový manažment v práci s mládežou
Meno aktéra:
Iuventa-Slovenský inštitút mládeže
Partneri:
Ciele projektu:
Zvyšovanie kvality práce s mládežou
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Pracovník s mládežou
Forma vzdelávania:
Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
kritické myslenie, komunikácia, vyjednávanie, leadership
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
online ( z dôvôdu Covid-19)/
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Izabela Lara Kurtek
E-mail:
lara.kurtek@iuventa.sk
Telefón:
421 259296700

Popis projektu

Vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje), a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností.