Promoting Art / Podpora umenia

Názov projektu:
Promoting Art / Podpora umenia
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
Partneri:

stredné umelecké školy v Poľsku, Estónsku, Lotyšsku, Bulharsku, Portugalsku

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Levice
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019
Kontaktná osoba:
Mgr. Jitka Pukšová
E-mail:
puksova@gmail.com
Telefón:
421 905495934

Popis projektu

Umenie v rôznych formách existuje tak dlho ako ľudstvo. Je to súčasť nášho každodenného života a je súčasťou kultúr.Vo všeobecnosti môžeme povedať, že väčšina ľudí má zmysel pre umenie. Ľudia ho radi pozorujú, vytvárajú a dokonca ho môžu aj finančne podporovať. Napriek tomu existuje aj veľká skupina, ktorá vôbec o umení nepremýšľa, nevenuje mu pozornosť. Umenie pre nich nie je považované za nevyhnutnosť. Avšak aktéri projektu verili, že umenie je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry a je potrebné v každodennom živote, pretože nám poskytuje hlbšie pochopenie pocitov, sebauvedomenie, toleranciu, prináša farby a krásu. To sú dôvody, prečo každý potrebuje umenie vo svojom živote. Z tohto dôvodu sme pomocou tohto projektu podporili a spropagovali umenie pre každého – žiakov, miestne komunity, obyvateľov našich miest. Ukázali sme hodnotu umeleckého vzdelávania, jeho vplyv na naše životy a viacnásobné použitie umenia. Navyše sme zvýšili potrebu umenia a jeho chápanie u našich študentov. Naučili sme ich ako prezentovať samých seba ako umelcov, aby cítili potrebu zdieľať svoje umenie s ostatnými, zatiaľ čo sa snažia stať skutočnými umelcami alebo využiť umelecké vzdelávanie v rôznych prácach a podnikaní. Projekt sa zaoberal umeleckým rozvojom študentov ako spôsobom, ako im dať budúcu kariéru. Tí, ktorí sa rozhodnú stať umelcami, potrebujú vedieť ako prezentovať/propagovať ich práce, aby si dokázali zarobiť na živobytie. Okrem tohto, umelci musia vedieť jazyky, aby boli schopní predať svoje práce vo svete a tiež byť gramotní v moderných technológiách, lebo toto sú symboly týchto časov aj budúcnosti.

Príbeh spolupráce

Myšlienkou tohto projektu bolo ako vyniknúť, ako dať krídla svojmu postoju a spôsob ako vyjadriť seba, spôsob ako premýšľať inak. Projekt bol šancou pre našich žiakov, aby dali život svojim nápadom bez strachu z rizík a bez obmedzovania svojich možností. Bola to šanca podporiť viac ľudí, aby sa aktívne zúčastňovali na umeleckých podujatiach, workshopoch a rozširovali umenie po celej Európe. Bola to šanca pre rozvoj odborných, komunikačných a sociálnych kompetencií žiakov i učiteľov. Medzi školami, ktoré spájalo umenie a umelecká tvorba vznikli krásne medzinárodné priateľstvá a spoločne spoznali umenie a kultúru rôznych národností Európy.