Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby

Názov projektu:
Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby
Meno aktéra:
Stredná umelecká škola Kežmarok
Partneri:

EuroMind – Španielsko
Kato Drys Community Council – Cyprus

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Španielsko, Cyprus
Obdobie realizácie:
2015
Kontaktná osoba:
Mgr. Zlatica Svitanová
E-mail:
riaditelka@gmail.com
Telefón:
421 904255122

Popis projektu

Tento projekt umožnil žiakom našej školy žúčastniť sa na odborných stážach, ktoré prebehli v dvoch turnusoch. V prvom turnuse sa trojtýždňovej odbornej stáže zúčastnilo 12 žiakov a 2 vyučujúci v Španielsku a v druhom turnuse ďalších 12 žiakov a 2 vyučujúci absolvovali trojtýždňovú odbornú stáž na Cypre. Okrem pracovnej činnosti spoznávali históriu a dejiny kultúry daných krajín, čo je súčasťou štúdia žiakov.

Odkaz realizátorov projektu

Žiaci získali odborné zručnosti, zdokonalili sa v odbornej terminológii v cudzom jazyku, nadviazali spoluprácu, ktorá pokračuje aj po ukončení štúdia na našej škole.

Značky