S notebookom je všetko lepšie – online škola

Názov projektu:
S notebookom je všetko lepšie – online škola
Meno aktéra:
Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Digitalizácia, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice
Obdobie realizácie:
2011 - súčastnosť
Kontaktná osoba:
Martina Miškovová, MA
E-mail:
tinka@sgcr.sk
Telefón:

Popis projektu

Začiatky online školy a projektu “S notebookom je všetko lepšie” nás vrátia až do roku 2011. Vtedy sme ako bilingválne gymnázium riešili nedostatok kvalitných a aktuálnych učebníc pre naše v AJ vyučované predmety. Neustále kopírovanie materiálov, ktoré aj tak často končili zabudnuté v laviciach, bolo finančne náročné, neefektívne a v konečnom dôsledku aj veľmi neekologické. Za nepraktické sme považovali aj písanie písomiek a testov na papier. Úplne prvá verzia OŠ bola omnoho jednoduchšia ako tá, ktorú používame dnes. Nakoľko v tej dobe nebolo toľko dostupných programov a online prostredí ako majú školy k dispozícii dnes, keď zabezpečujú online vzdelávanie z dôvodu pandémie, začali sme vytvárať vlastné online výukové prostredie. Vedeli sme čo chceme a čo je náš cieľ. Za 9 rokov naša online škola opakovane absolvovala upgrade, vylepšenia, zmeny. Výhodou toho, že je to náš projekt, je to, že si ju meníme a formujeme podľa seba. Online škola u nás nahrádza učebnice a zošity, študenti chodia do školy iba s notebookom. Je využívaná na každej hodine, aj počas prezenčnej výučby. Vďaka tomu, že OŠ je u nás prirodzenou súčasťou vyučovania, pri prechode na dištančné vzdelávanie sa u študentov eliminuje stres zo zmeny výuky a z potreby zvykať si na niečo nové a neznáme. Čo naša OŠ vlastne je? – online výukové prostredie, ktoré nahrádza zošit, učebnicu – online priestor pre odovzdávanie domácich úloh, zadaní – nástroj pre efektívnu komunikáciu – nástroj pre časovo nastaviteľné kontrolovanie vedomostí študentov Aké má OŠ výhody? – dostupnosť výuky online 24/7 – zjednodušenie štúdia /nielen v čase Covid-19/ pre študentov – efektívna komunikácia študent-škola-rodič – možnosť kreovať a tvoriť vlastné aktuálne materiály pre vyučovanie – učí študentov prirodzenou formou IT skills

Príbeh spolupráce

Začiatky tvorby online školy určite neboli jednoduché. Často nám oslovení ľudia hovorili, že niečo také nám netreba, či že sa to ani nedá. Nakoniec sme predsa len našli firmu a ľudí, kt. v túto myšlienku uverili. Boli to týždne tvorenia, riešenia, testovania a dolaďovania, kým sa prvá online škola spustila. Keď na ňu spomíname dnes, tak je to až úsmevné, lebo oproti tej dnešnej OŠ bola vlastne strašne nedokonalá. Ale splnila cieľ a bol to náš prvý krok k úspešnému online vzdelávaniu, ktoré tu máme dnes. Odvtedy OŠ pribudlo veľa funkcií, stala sa omnoho efektívnejšou, užívateľsky priateľskejšou, dokonalejšou. Naši študenti sa vďaka nej úspešne vzdelávajú či už prezenčne alebo dištančne. O spokojnosti svedčí aj feedback, ktorý si od študentov aj rodičov pravidelne žiadame. Mimochodom, s firmou, ktorá v nás v roku 2011 uverila spolupracujeme na vylepšovaní a administrácii online školy dodnes.

Odkaz realizátorov projektu

Často sa hovorí, že online vzdelávanie je v tejto dobe iba nutné zlo, ktoré treba prežiť a po skončení pandémie všetci rýchlo zabudneme na inovácie, ktoré boli školy donútene urobiť, aby zabezpečili dištančné vzdelávanie. Bola by to škoda. Online vzdelávanie má veľmi veľa výhod a naša online škola a naši študenti sú toho dôkazom. Študenti kt. nie je umožnené sedieť dennodenne v lavici či už preto, lebo aktívne športujú, alebo zo zdravotných dovôdov sa vďaka našej online škole môžu vzdelávať plnohodnotne, rovnako ako ich spolužiaci. Ako v každom projekte, aj u nás je to o ľudoch. Naši učitelia odviedli obrovský kus práce, pretože hlavne oni sa museli učiť využívať tento nový "nástroj", keď sme s online školou začínali. Nezľakli sa inovácie, akou online škola je a aj vďaka nim u nás vzdelávanie funguje bezchybne, moderne, v čase pandémie a aj mimo nej.

Značky