Seminár pre učiteľov TV

Názov projektu:
Seminár pre učiteľov TV
Meno aktéra:
Odbor školstva a športu ŽSK
Partneri:

Stredná športová škola, Žilina (ako súčasť SŠ, Rosinská cesta, Žilina), SZĽH, SOŠV, OK

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Zdravie a wellbeing, Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilinský kraj
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Martina Gajdárová
E-mail:
martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
Telefón:
Web:
-

Popis projektu

Workshop zameraný na zvyšovanie úrovne pedagogického procesu telesnej a športovej výchove s hlavným cieľom získanie návyku k pohybu a zdravému životnému štýlu u detí a mládeže. Súčasťou workshopu bude aj testovanie pohybových schopností žiakov, cieľom je aj inovovať hodiny telesnej výchovy na školách. Termín: apríl 2021 (predpoklad)