Seminár pre výchovných a kariérových poradcov – „Moja stredná“

Názov projektu:
Seminár pre výchovných a kariérových poradcov – „Moja stredná“
Meno aktéra:
Odbor školstva a športu ŽSK
Partneri:

CPPPaP, Katolícka univerzita, ŠIOV, UPSVaR

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilinský kraj
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Martina Betincová, Martina Gajdárová,
E-mail:
martina.betincova@zilinskazupa.sk; martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
Telefón:
Web:
-

Popis projektu

Cieľom seminára metodické usmernenie kariérových a výchovných poradcov ZŠ a SŠ, predstavenie stránky mojastredna.sk, predstavenie SŠ v Žilinskom kraji, trendypráce.sk. Vytvorenie informačnej a metodickej podpory v Žilinskom kraji. Termín: január-február 2021 (predpoklad)
Značky