Séria workshopov DoTVORsa 2019, a séria online workshopov DoTVORsa 2020

Názov projektu:
Séria workshopov DoTVORsa 2019, a séria online workshopov DoTVORsa 2020
Meno aktéra:
Rada mládeže Košického kraja
Partneri:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuvetna – Slovenský inštitút mládeže, Košický samosprávny kraj

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Jazyk a komunikácia, spolupráca a sieťovanie
Úroveň vzdelávania:
SŠ, VŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), participácia,
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Online
Obdobie realizácie:
2019, 2020
Kontaktná osoba:
Marián Švekuš
E-mail:
marian.svekus@rmkk.sk
Telefón:

Popis projektu

Naším hlavným cieľom je ponúknuť mladým ľuďom možnosť zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti interaktívne prostredníctvom neformálneho vzdelávania v online priestore. Čo je to DoTVORsa 2020? Ide o sériu 23 online vzdelávacích workshopov pre mladých ľudí v zime 2020. Workshopy sú bezplatné, prebiehajú online formou cez Google Meet, takže pre účasť je potrebné mať internetové pripojenie, webkameru a mikrofón. Čo ti účasť dá? + nové zručnosti a vedomosti + zvýši tvoju hodnotu na pracovnom trhu + absolvuješ minimálne 4 workshopy z 23 a získaš osvedčenie DoTVORsa 2020 + 10 účastníkov s najvyššou účasťou získa aj balíček reklamných predmetov DoTVORsa aby tak šírili povedomie o tomto projekte + stretneš super ľudí a zväčšíš si network Na získanie osvedčenia DoTVORsa 2020 či balíčka s reklamnými predmetmi od partnerov, je potrebné sa zúčastniť minimálne 4 workshopov. DoTVORsa 2020 je vzdelávacia aktivita podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Príbeh spolupráce

Sme veľmi radi, že sme po nultom ročníku v roku 2019 mali možnosť zrealizovať aj prvý ročník v roku 2020, hoci v online podobe, ale rozsahom a počtom zapojených organizácií a účastníkov sme predčili naše očakávania spred začiatku roka. Veríme, že o rok nadviažeme na tieto workshopy, či už v online alebo v offline podobe. ;) Určite si to opäť užijeme, povýšime na ďalšiu úroveň a rozšírime našu sieť partnerov či aktívnych mladých ľudí v rámci Košického kraja.

Odkaz realizátorov projektu

Sme otvorení akejkoľvek forme spolupráce v prípade, ak to bude pre mladých ľudí alebo organizácie pracujúce pre mládež a s mládežou z Košického kraja prínosné.