Škola za demokraciu

Názov projektu:
Škola za demokraciu
Meno aktéra:
Centrum komunitného organizovania
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Zvolen
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Veronika Páleníková
E-mail:
palenikova@5zszv.edu.sk
Telefón:

Popis projektu

Nedostatok osobných skúseností s menšinami, chýbajúca diskusia, neschopnosť kriticky vyhodnocovať informácie a ich zdroje, to všetko otvára brány extrémizmu. Cieľom vzdelávacieho programu Školy za demokraciu je preto systematicky pracovať so ZŠ a SŠ v BBSK (čiastočne aj s VŠ) a učiť občiansku a etickú náuku či dejepis inak, a to workshopmi na rozvoj kritického myslenia, metodikou Cultures Interactive, živými knižnicami a neformálnym vzdelávaním k ľudským právam.