Školáci v práci inak

Názov projektu:
Školáci v práci inak
Meno aktéra:
Janette Jirkův Lacková, Ing.
Partneri:
Ciele projektu:
Sieťovanie, osobnostný rast a profesijná orientácia žiakov ZŠ
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Banskobystrický samosprávny kraj
Lokalita:
Zvolen a okolie
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
Ing. Janette Jirkův Lacková
E-mail:
janetteart@hotmail.co.uk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Žiaci 8. ročníkov sa dostali na týždeň do terénu, kde si vyskúšali pracovať ako dospeláci, napr. za pokladňou, ďalej ako mestskí policajti, učiteľ v materskej škôlke alebo stredoškolský učiteľ, živnostník, pracovník SAV, atď. A následne sa so žiakmi pracovalo na ich osobnostnom rozvoji pomocou vysokoškolských študentov formou service learningu.

Príbeh spolupráce

V Komenskom inštitúte pribúda každý rok 20 nových projektov pripravených k realizácii. Stačí si vybrať a mať dosť síl a voľného času na ich realizáciu. Som bývalá podnikateľka, ktorá mala potrebu meniť školstvo zvnútra. Doplnila som si ďalšie potrebné vzdelanie, aby som to mohla aj zrealizovať.