Školské záhrady pod Vihorlatom

Názov projektu:
Školské záhrady pod Vihorlatom
Meno aktéra:
OZ Gaštanový koník
Partneri:

ZŠ, ŠZŠ

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, ŠZŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Okres Snina a Humenné
Obdobie realizácie:
2018
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Karľová
E-mail:
jakarlova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Projekt bol pokračovaním prvej skúšky založenia záhrad pri rodinných domoch v rómskych osadách. Zistili sme totiž, že najväčší záujem o pestovanie plodín bol u detí základných škôl. Oslovili sme základné školy, ktoré navštevujú rómske deti a skúšali sme akou formou je možné opäť vrátiť do základných škôl, nám starším známe, pestovateľské práce ako nástroj učenia sa ako si v dospelosti zaobstarať obživu a rozšíriť manuálne zručnosti. Do projektu boli zapojené tri školy z okresu Snina a Humenné. Pri školách vznikli školské záhrady a sady, o ktoré sa starali žiaci počas krúžkovej činnosti, či na pracovnom vyučovaní, biológii, fyzike i chémii. Školy hľadali priestor na vzdelávanie, hľadali medzipredmetové vzťahy. Deti pestovali zeleninu, drobné ovocie, bylinky i letničky. Vypestované prebytky vysadili uprostred mesta na kruhovom objazde. Školy spolupracovali s miestnymi pestovateľmi, rodičmi, firmami, obcou, združeniami seniorov a pod. Prvý projekt v rómskych osadách sme realizovali v roku 2016, dnes jedna rómska rodina má pri dome fóliovníky a zeleninové záhony.

Príbeh spolupráce

Mám skoro 30 ročné skúsenosti ako učiteľka špeciálnej základnej školy, učila som rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sama patrím skôr k hyperaktívnym ľuďom, nemám rada nudné vyučovanie. Dokážem vyučovať na Brekovskom hrade i priamov prezidentskom paláci. Teším sa, ak mi na vyučovanie prídu aj rodičia žiakov, pozývam umelcov, cestovateľov, babky s krosnami či športovcov. Využívam pri svojej práci hlavne zážitok, aby žiaci mohli nie len počuť a vidieť, ale aby žažili a boli vtiahnutí do diania. Ak ste počuli o učiteľke, ktorá priviedla do školy ako učebnú pomôcku živého koňa, alebo darovala kozu rómskej rodine, či učila v kroji, tak ÁNO, som to ja. Že takýto spôsob vyučovania je správny mi potvrdila odborná porota v roku 2018, kedy som sa stala jednou z finalistiek národnej ceny Učiteľ Slovenska. Aby som mohla všetky aktivity realizovať s deťmi a ich rodičmi, v roku 2015 som zriadila občianske združenie Gaštanový koník. Našou filozofiou je naučiť deti chlieb nie len jesť, ale ho aj piecť. Moji žiaci chlieb naozaj napiekli, vedia upliesť košík, vyrobiť hlinenú misku, vypestovať zemiaky, paradajky, papriku, navariť jednoduchý obed. Verím, že v dospelosti sa nestratia.

Odkaz realizátorov projektu

Teraz mi páve napadlo, že mojím ďalším projektom bude aktivita, kde budem učiť učiteľov ako napísať dobrý projekt.