Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie

Názov projektu:
Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie
Meno aktéra:
Iuventa-Slovenský inštitút mládeže
Partneri:
Ciele projektu:
Zvyšovanie kvality práce s mládežou
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Pracovníci s mládežou, MVO
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Akreditované/inak certifikované vzdelávanie
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
online z dôvodu Covid 19
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Izabela Lara Kurtek
E-mail:
lara.kurtek@iuventa.sk
Telefón:
421 907993233

Popis projektu

Vzdelávací program pripravuje absolventov na samostatné riadenie strategických organizačných zmien v malých a stredných mimovládnych neziskových organizáciách (ďalej len „MNO“), a na asistenciu pri riadení týchto zmien vo veľkých MNO. Okrem „tvrdých“ aspektov (identifikácia stakeholderov, triedenie požiadaviek, mapovanie procesov, vykonanie SWOT analýzy, aplikácia LEAN princípov, štandardizácie, optimalizácie a prioritizácie), sa program zameriava aj na osvojenie „mäkkých“ zručností potrebných pre presadenie zmien (argumentácia úžitkom, prekonávanie námietok, zvládanie negatívnej emócie, či zapájanie pasívnych členov tímu).