Teach for Slovakia

Názov projektu:
Teach for Slovakia
Meno aktéra:
Manageria, o.z.
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Riadenie a manažment škôl
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Inovácie
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, celé Slovensko
Lokalita:
Handlová, Svit, Spišský Štvrtok, Lunik IX, Ždaňa, Seňa, Budimír, Kecerovce, BA - Petržalka, BA - Dúbravka, Veľké Leváre, Lozorno, SOŠ Farského, Ivanka pri Dunaji, Chminianske Jakubovany, Terňa, Rokycany, Michalovce, Budkovce, Malčice, Rožňava, Jelšava, Nitra
Obdobie realizácie:
do roku 2014, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Roman Veverka
E-mail:
roman.veverka@teachforslovakia.sk
Telefón:

Popis projektu

Teach for Slovakia je program, ktorý pôsobí na Slovensku od roku 2014. Spájame ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnú prácu, chcú mať pozitívny dopad na spoločnosť a chcú rozvíjať svoje zručnosti. Budujeme komunitu lídrov, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Pre záujemcov o náš program ponúkame účastnícky program, ktorý začína už na basecampe – intenzívnej letnej príprave. Jeho súčasťou je aj Letná škola. Prvý rok je najmä o rozvoji zručností ako viesť, manažovať a motivovať ďalších. Počas sa realizuje odborná stáž v kľúčovej vzdelávacej inštitúcii, u našich biznis partnerov alebo v zahraničí v sieti Teach for All. Druhý rok nasleduje tvorba projektu na vlastnej koži. Tieto dva roky účastníci pôsobia v role učiteľa. Celý čas ich sprevádza mentor a absolvujú zaujímavé tréningy.

Príbeh spolupráce

Úspešne spolupracujeme na zlepšení vzdelávania pre deti na Luníku IX s organizáciou ETP, ktorá sa venuje neformálnemu vzdelávania, komunitnej a sociálnej činnosti. Náš príbeh spolu na Luníku začal v roku 2019, kedy sme za pomoci ETP ponúkli školenie metódy FIE pre učiteľov miestnej ZŠ, ktoré sme ešte rozšírili v roku 2020. Naši účastníci spolupracujú s ETP na prinášaní nových šancí pre deti z tejto lokality.

Značky