Teatrum mysticum- história inak

Názov projektu:
Teatrum mysticum- história inak
Meno aktéra:
Roman Sorger/ Haliganda
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora rozvoja vedy a výskumu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Spoločenskovedné odbory
Región:
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Pošsko
Lokalita:
Košice, Moldava nad Bodvou, Sabinov, Bardejov, Prešov, Trebišov, Wroclaw, Zamosc,
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Roman Sorger
E-mail:
roman.sorger@gmail.com
Telefón:
0908659735

Popis projektu

Náš projekt prezentuje jednotlivé obdobia zo svetovej aj slovenskej histórii v interaktívnych divadelno- hudobných performence. V nich sa deti a učitelia zoznámia s hlavnými atribútmi jednotlivých období, s najväčšími omylmi, ktoré sa o danom období šíria, s módou, kultúrou komunikácie, s hudobnými nástrojmi a estetickými prejavmi doby, s najväčšími osobnosťami, s niektorými prvkami architektúry a výtvarných prejavov. To všetko sa odohrá na podklade vybraného dramatického úryvku, ktorý inscenujeme spolu s divákmi a na základe tejto rekonštrukcie komentujeme vyššie spomenuté atribúty celého obdobia. Máme spracované tieto obdobia- pravek, staroveké Grécko, staroveký Rím, starí Slovania a Cyril a Metod, Stredovek, Renesancia, 19.storočie, meruôsme roky, socializmus. Prinesieme so sebou napodobeniny oblečenia, masiek, obrazový materiál, rekonštrukcie pôvodných hudobných nástrojov a i..