Tréneri v škole

Názov projektu:
Tréneri v škole
Meno aktéra:
Splnomocnenec Úradu vlády SR pre mládež a šport
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Zlepšenie vzťahu k pohybu. Implicitne učenie.
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, 1. stupeň
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Radosť z pohybu
Región:
Bratislavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
BA, ZV, BB, KE
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Martin Dovičák, PhD.
E-mail:
martin.dovicak@gmail.com
Telefón:
421 902429978

Popis projektu

www.trenerivskole.sk

Príbeh spolupráce

Boli by sme veľmi radi spolupráci a pripomienok. Všetko zverejňujeme na našom webe www.trenerivskole.sk

Odkaz realizátorov projektu

Princip Tréneri v škole je založený na podobných teoretických základoch ako Hejného metóda v matematike.