Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej mládeže v Novom Targu

Názov projektu:
Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej mládeže v Novom Targu
Meno aktéra:
Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok
Partneri:

Zespól Szkól Wladislawa Orkana v Novom Targu

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Umenie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Novy Targ, Polsko
Obdobie realizácie:
do roku 2014
Kontaktná osoba:
Mgr. Zlatica Svitanová
E-mail:
zlatica.svitanova@gmail.com
Telefón:
421 904255122

Popis projektu

Projekt sa týkal spolupráce v odevnej a výtvarnej oblasti. Naši žiaci vycestovali do Nového Targu prezentovať sa na súťažnej módnej prehliadke, ktorej prvou témou bola Ekologická módna prehliadka z recyklovaných materiálov. Projekt pokračoval v roku 2014, pripravili sme výstavu prác našich žiakov a zúčastnili sme sa na „Trhoch módy“, kde mala možnosť zhliadnuť práce našich žiakov a pedagógov aj široká verejnosť vo výstavnom stánku ale i na módnej prehliadke, tentokrát venovanej tradičným ľudovým technikám a materiálom v súčasnej odevnej tvorbe.

Príbeh spolupráce

Už po tretíkrát sme navštívili Poľsko. Opäť to bol Nowy Targ a opäť to bolo v rámci projektu „Centrum spotkań Mlodzieži Polsko-Slovackiej w Nowym Targu“. Tentokrát to bola tretia a zároveň posledná etapa projektu, v rámci ktorej sa konali „Trhy módy“ určené pre širokú verejnosť. Počas tohto podujatia sa predstavili rôzni módni tvorcovia a remeselníci v oblasti odievania, predviedli svoje modely v niekoľkých módnych prehliadkach, ale aj v prezentačných i predajných stánkoch. Mali sme možnosť vidieť tu všakovaké výrobky, ktoré však mali niečo spoločné – všetky boli inšpirované tradíciou, či pieninskou prírodou. Nachádzali sme tu tradičné podhalianske motívy a vzory, prípadne modely zhotovené tradičnými ručnými technikami. Slovensko reprezentovala naša škola prácami žiakov, ale aj učiteľov z oddelenia textilu – Ing. Anny Dominikovej, PaedDr. Jarmily Serbinčíkovej a Mgr. Zlatici Svitanovej. Okrem nás tu prezentovali svoje práce ešte dve slovenské účastníčky – absolventka Mgr.art. Michaela Bednárová odevmi pre mladé dievčatá s potlačou prírodných štruktúr a súčasná študentka našej školy Nikola Mikleová svojimi šperkami.

Odkaz realizátorov projektu

Zaujímavý projekt poľsko-slovenskej spolupráce.

Značky