Výskum sebaregulácie u žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania

Názov projektu:
Výskum sebaregulácie u žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania
Meno aktéra:
Martin Kuruc/PdF UK v Bratislave
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora rozvoja vedy a výskumu
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Výskum a vývoj (R&D), Spoločenskovedné odbory, Zdravie a wellbeing
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Celé Slovenko
Obdobie realizácie:
2015, 2016, 2017
Kontaktná osoba:
Martin Kuruc
E-mail:
kuruc@fedu.uniba.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Výskum regulaćných štýlov a typov motivácie k učeniu sa u žiakov nižśieho sekundárneho vzdelávania.