Vytvorme si vlastný svet

Názov projektu:
Vytvorme si vlastný svet
Meno aktéra:
OZ Edusteps
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, Rozvoj tematického vzdelávania (ITV - integrované tematické vzdelávanie)
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Prešovský samosprávny kraj
Lokalita:
Svidník
Obdobie realizácie:
2017, 2018, 2019
Kontaktná osoba:
PaedDr. Katarína Hvizdová
E-mail:
k.hvizdova@gmail.com
Telefón:
421 908232410

Popis projektu

Projekt je založený na projektovom vyučovaní cudzieho jazyka a na báze interaktívnej hry, ktorá je prepojená CLILOM v rámci rozšírenia vedomostí z geografie a dejepisu. Cieľom je odstránenie učebnice z vyučovacieho procesu, využívať prirodzenú zvedavosť detí, aktivizovať ich schopnosť kritického myslenia a dokázať komunikovať v cudzom jazyku v reálnom živote. Interaktívna hra TRIP AROUND THE WORLD je vytvorená v súlade s učebnými osnovami, tematickými celkami a zahŕňa všetky oblasti vyučovania cudzieho jazyka. Funguje na princípe počítačovej hry, s tým rozdielom, že deti hru prežívajú reálne – nie virtuálne. Hra je prepojená s využívaním moderných technológií, pretože momentálne učíme tzv. iGeneráciu, ktorá sa v tejto technickej dobe narodila a našou výzvou je žiakom ukázať čo najviac možností ako technológie vhodne využívať. Zároveň je veľmi dôležité venovať sa aj učiteľom prostredníctvom workshopov a seminárov, na ktorých im ukážeme spôsob využívania interaktívnej hry a možnosti využitia IKT nástrojov pri plnení úloh.

Príbeh spolupráce

Dlhodobá práca na projekte a výsledky, ktoré sme projektom dosiahli nás posunuli do EduCampu medzi 10 finalistov Generácie 3.0 nadácie Pontis. Okrem networkingových aktivít sme získali cenné rady od skúsených poradcov z rôznych oblastí, ako na sebe pracovať a posúvať nápady do realizovateľnej roviny. Počas realizácie vzdelávacích podujatí a šírenia dobrej praxe na workshopoch v rámci Edupointu našu organizáciu oslovila Karpatská nadácia, s ktorou sme spolupracovali na projekte Schola Ludus. Pre študentov Pedagogickej fakulty v Prešove sme pripravili dvojdňový online workshop, ktorý nám priniesol nové možnosti našej práce a aktivít aj v online priestore. Zároveň sme sa dozvedeli aj o výzvach Karpatskej nadácie pre učiteľov a prinieslo to ďalšie možnosti spolupráce v projekte Učiteľ budúcnosti. Pri realizácii aktivít stretávame množstvo skvelých ľudí z rôznych organizácií, ktorým na školstve záleží a je to zároveň dôkazom, že aj malá organizácia môže urobiť veľké kroky.