Vzdelávacia skupina LifeStart

Názov projektu:
Vzdelávacia skupina LifeStart
Meno aktéra:
Zuzana Matúšová
Partneri:

LifeReset

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Zdravie a pohyb
Úroveň vzdelávania:
Predprimárne vzdelávanie, ZŠ
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho), Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory
Región:
Bratislavský samosprávny kraj
Lokalita:
Budmerice
Obdobie realizácie:
2020
Kontaktná osoba:
Zuzana Matúšová
E-mail:
lifestart@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

LifeStart je OZ pomáhajúce deťom na domácom vzdelávaní, deťom od 3 rokov, deťom so špeciálnymi potrebami. Naše OZ nesie prvky lesnej, prírodnej školy a škôlky. Silnou stránkou je náš tím školených učiteľov a tútorov. Pri vedení a vzdelávaní detí používame tzv. nenásilnú komunikáciu – rešpektujúcu a empatickú komunikáciu pod odborným koučingom lektoriek a psychologičiek. Základ je rozvíjať deťom sociálne zručnosti, o ktoré sa môžu v živote oprieť. Jedným z cieľov je zabezpečiť inklúziu detí so špeciálnymi potrebami. Vzdelávať a viesť deti v spojení s prírodou a starostlivosťou o zvieratá. Naše inovatívne prístupy vzdelávania a vedenia detí sa stali inšpiráciou pre množstvo vzdelávacích skupín na Slovensku, ktoré pravidelne oslovujeme prostredníctvom našich sociálnych sietí. Všetko info na www.lifestart.sk