Vzdelávanie školských špeciálnych pedagógov

Názov projektu:
Vzdelávanie školských špeciálnych pedagógov
Meno aktéra:
Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní
Partneri:
Ciele projektu:
Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Informálne vzdelávanie (neinštitucionalizované, učenie sa praxou, celoživotný proces)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Žilinský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj
Lokalita:
Trenčín, Žilina, Prievidza
Obdobie realizácie:
2019, 2020
Kontaktná osoba:
Mgr. Bianka Kubovičová
E-mail:
asociacia1spsp@gmail.com
Telefón:
421 918626501
Web:

Popis projektu

Pre inkluzívne vzdelávanie je potrebné vytvorenie dostatočnej kvalifikovanej personálnej podpory vo vzdelávacom systéme. Vytvorili sme informačno-metodický materiál pre prácu školských špeciálnych pedagógov v ZŠ a v zmysle obsahu tohto materiálu ponúkame vzdelávanie spolu s príkladmi dobrej praxe a aplikácie daných profesných kompetencií.

Príbeh spolupráce

Spoločnosť si v tomto čase žiada inovácie v oblasti vzdelávania a posun v prístupe k učeniu pre všetkých aktérov vzdelávania. Vytváranie multidisciplinárnych odborných tímov na školách si vyžaduje koordináciu spolupráce jednotlivých odborníkov, medzi ktorých patria aj školskí špeciálni pedagógovia. Medzi členmi asociácie sú odborníci, ktorí im svojimi skúsenosťami vedia pomôcť a metodicky poradiť pri uplatňovaní odborných činností v zmysle ich pracovných kompetencií.

Odkaz realizátorov projektu

Naša ponuka vzdelávania sa t. č. týka školských špeciálnych pedagógov v ZŠ. Je však vhodná aj pre riaditeľov, vedenie škôl, ktorí nemajú skúsenosti s prácou odborných tímov.