www.mojastredna.sk

Názov projektu:
www.mojastredna.sk
Meno aktéra:
Odbor školstva a športu ŽSK
Partneri:

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Riadenie a manažment škôl, Digitalizácia, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Žilinský samosprávny kraj
Lokalita:
Žilinský kraj
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Martina Gajdárová
E-mail:
martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
Telefón:

Popis projektu

Stránka www. mojastredna.sk prináša informácie o školách a školských zariadeniach v ZP ŽSK v jednotlivých regiónoch, o možnostiach štúdia. Obsahuje ďalšie zaujímavé informácie o dianí v školách ako napr. info o projektoch, grantoch, SDV, COVaP, úspechoch, súťažiach mládeže, žiackom parlamente info pre výchovných a kariérových poradcov, preventistov kriminality a o aktivitách, vzdelávaní v ponuke. Nachádza sa v procese tvorby.