Youth Decide!

Názov projektu:
Youth Decide!
Meno aktéra:
Youthfully Yours SK
Partneri:

International Visegrad Fund, Košický samosprávny kraj, RMKK, RCM

Ciele projektu:
participácia mládeže
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť
Úroveň vzdelávania:
mládež 16-25
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
rosa@youthfullyyours.sk
E-mail:
rosa@youthfullyyours.sk
Telefón:
421 905780796

Popis projektu

V posledných rokoch sa medzi mladými ľuďmi z krajín V4 vo zvýšenej miere šíri sklamanie z politiky a politických strán. Podľa viacerých prieskumov je viac ako 80 % mladých Slovákov presvedčených, že ich politickí zástupcovia sa o nich nezaujímajú a mládež nemá skutočnú možnosť zapojiť sa do politického diania, či ovplyvniť rozhodovanie vo svojom okolí. Iniciatíva You(TH) Decide! reagovala na túto nepriaznivú situáciu s cieľom posilniť občiansku angažovanosť a prispieť k zvýšeniu povedomia o dôležitosti participácie na občianskej spoločnosti medzi mladými ľuďmi z krajín V4. Série troch stretnutí, odohrávajúcich sa paralelne v Košiciach, Břeclavi (CZ), Rygliciach (PL) a Törökszentmiklós (HU) mladým ľuďom ukázali rôzne možnosti občianskeho zapojenia sa v miestnej komunite, priblížili im tvorbu politík, rozhodovací proces, fungovanie samosprávy a prispeli k budovaniu ich zmyslu pre iniciatívnosť.

Príbeh spolupráce

Iniciatíva finančne podporená Vyšehradským fondom bola na Slovensku koordinovaná jej celkovým organizátorom, mimovládnou organizáciou Youthfully Yours SK. Veríme, že prostredníctvom jej aktivít sa nám podarilo nielen upozorniť na dôležitosť témy a pritiahnuť pozornosť lokálnej mládeže, ale aj prispieť k vytvoreniu stabilnej komunity mládežníckych lídrov, odhodlaných aktívne a dlhodobo motivovať svojich rovesníkov k občianskej angažovanosti. S využitím neformálneho vzdelávania; brainstormingu, skupinovej práce, kreatívnych metód, atď. sme vytvorili priestor bezpečný pre zdieľanie názorov, diskutovanie a navrhovanie riešení, do ktorého sme pozvali 20 aktívnych mladých ľudí vo veku 16 – 25 rokov, zástupcov relevantných organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou, spolu s predstaviteľmi samosprávy zo všetkých štyroch zúčastnených komunít.