Živá škola n.o.

Názov projektu:
Živá škola n.o.
Meno aktéra:
Živá škola
Partneri:

Základná škola Mostná 3, Nové Zámky

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Umenie, Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Zdravie a wellbeing, Globálne a hodnotové vzdelávanie, Inovácie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
okres Nové Zámky
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Miroslava Okuliarová
E-mail:
zivaskola@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Živá škola Nové Zámky je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2018 za účelom poskytovania inovatívnych foriem vzdelávania pre deti aj dospelých. Za jej založením stojí skupina rodičov a učiteľov, ktorí chceli vytvoriť širšiu možnosť výberu vo výchove a vzdelávaní v našom regióne. Naším zámerom je zmena pohľadu na skutočnosť, že dieťa tu nie je preto, aby napĺňalo potreby školy, ale škola má vychádzať zo zdravých potrieb dieťaťa.

Príbeh spolupráce

Na základe spolupráce so ZŠ Mostná vznikla v školskom roku 2018/19 v Nových Zámkoch prvácka trieda so zameraním na ucelený prístup k vzdelaniu, kde sa rovnako ako hlava rozvíjajú aj srdce a ruky a veľký dôraz sa kladie na tvorbu zdravých sociálnych vzťahov medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi. Živá škola n.o. organizuje semináre pre dospelých (najmä na témy týkajúce sa výchovy, pedagogiky, sebarozvoja …) a tiež zaujímavé zážitkové akcie pre deti a rodiny. Budeme radi a otvorení akejkoľvek spolupráci či prepájaniu sa s ľuďmi, či organizáciami na projektoch so spoločnými zámermi. Tvoríme zmeny aktívne, nie len o nich hovoríme…