Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnázium Juraja Szondyho v Šahách

Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnázium Juraja Szondyho v Šahách
Meno aktéra:
Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Šahy okres Levice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Petrezsélová
E-mail:
gymn.sahy@gmail.com
Telefón:
421 367411008
Web:

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia. Hlavný cieľ projektu sa realizuje prostredníctvom troch hlavných aktivít: 1. podpora kľúčových gramotností gymnázia, 2. podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov gymnázia – pedagogické kluby, 3. koordinácia projektu.