Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Park mládeže 5 v Košiciach

Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Park mládeže 5 v Košiciach
Meno aktéra:
Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Finančná gramotnosť
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
Prírodovedné odbory, Inovácie, Gramotnosť - čitateľská, prírodovedná a finančná
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Zuzana Majerčáková
E-mail:
majercakova.zuzka@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Projekt je zameraný hlavne na mimoškolskú činnosť žiakov v krúžkoch a spoluprácu pedagógov v rámci pedagogických klubov, ktorými sa rozvíja ďalšie vzdelávanie účastníkov výchovno – vzdelávacieho procesu, ako aj na nové metódy v rozvíjaní čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.