SKAV

Nielen vzdelávanie na Slovensku potrebuje opravy, preto sme zapli režim údržby.

 

Každá stránka občas vyžaduje údržbu, aby sa mohla zlepšovať. Ďakujeme za trpezlivosť!
Kontakt: Daniela Čorbová, +421 904 336 079, info@detinepockaju.sk.

Every page needs maintenance from time to time in order to improve. Thank you for your patience!
Contact: Daniela Čorbová, +421 904 336 079, info@detinepockaju.sk.

Stratené heslo