Aby deti neostali bez fyzikálnych experimentov a meraní

Názov projektu:
Aby deti neostali bez fyzikálnych experimentov a meraní
Meno aktéra:
Jozef Beňuška
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, Digitalizácia, Riešenie krízovej situácie počas pandémie Covid 19
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a príroda
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ, CŽV
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Prírodovedné odbory, Inovácie
Región:
Žilinský samosprávny kraj, celé Slovensko
Lokalita:
Martin
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Jozef Beňuška
E-mail:
jbenuska@nextra.sk
Telefón:
421 903253227

Popis projektu

Kanál na youtube, ktorý obsahuje krátke videozáznamy fyzikálnych experimentov a animácií, ktoré sú určené: – ako námety na jednoduché experimentovanie v domácich podmienkach, – ako online demonštračné experimenty, – pre online výuku pre získanie údajov z fyzikálnych meraní.