Aplikovaná informatika – experti z praxe v škole

Názov projektu:
Aplikovaná informatika – experti z praxe v škole
Meno aktéra:
Súkromné gymnázium Katkin park 2, Košice
Partneri:

IT firmy z KE regiónu

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Spájanie praxe s teóriou
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, IT
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Inovácie
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice
Obdobie realizácie:
2018
Kontaktná osoba:
Martina Miškovová, MA
E-mail:
tinka@sgcr.sk
Telefón:

Popis projektu

V roku 2017 naša škola otvorila prvý ročník štúdia Aplikovaná informatika. Experimentálne overovanie tohto odboru vzniklo na základe požiadaviek trhu práce v našom regióne, ktorý v posledných rokoch trpí nedostatkom odborníkov pre IT sektor. Sme presvedčení o tom, že pripravovať študentov pre uplatnenie v reálnom svete je možné iba v spolupráci s firmami a expertmi z praxe. Pri tvorbe učebného obsahu tohto odboru a samozrejme aj pri výučbe aktívne spolupracujeme s IT firmami a organizáciami z nášho regiónu. Ich input je pri plnení nášho cieľa, ktorým je pripraviť študentov pre trh práce, neoceniteľný. Spojenie expertov z IT sveta so vzdelávaním na akademickej pôde je kombinácia, ktorá prináša študentom unikátny mix informácii z teórie a praxe. Vďaka tomu získavajú vedomosti pre reálny svet a ich uplatniteľnosť po skončení školy stúpa.

Príbeh spolupráce

Nájsť firmu pre spoluprácu nieje ľahké a je potrebné zvažovať viac aspektov. My sme vedeli, že chceme spoluprácu, ktorá bude aktívna a prínosná pre obidve strany, nie len pro forma "na papieri". Firma a škola musia mať spoločný cieľ. Mali sme šťastie, že prvá z IT firiem s kt. spolupracujeme je svojou filozofiou veľmi blízka našej škole. Strávili sme hodiny a hodiny debatovaním o tom, čo oni ako zamestnávateľ u absolventov škôl postrádajú a ako to vieme preniesť na akademickú pôdu tak, aby naši absolventi boli úspešní pri hľadaní práce v IT sektore. Na základe toho sa vytvoril obsah, ktorý experti z firiem vyučujú niekoľko krát do týždňa priamo v škole, alebo podľa situácie aj dištančne. Študenti si vyučovanie pochvaľujú, experti vedia priniesť iný druh skúsenosti a informácií ako pedagógovia. Spolupráce s IT firmami sa tento rok rozrástli o ďalšiu. Tú sme už oslovovali cielene, na základe ich špecializácie. IT firmy sa tak výborne dopĺňajú s obsahom kt. vyučujú. Okrem trvalých spoluprác prinášame do školy aj rôznych expertov na jednorázové workshopy alebo debaty, ktoré pokrývajú témy, kde nieje nutné venovať tomu napr. celý predmet. Veľmi sa nám to osvedčilo, úspech majú tieto akcie nielen u študentov ale aj debatujúci experti nám vždy poskytujú skvelý feedback.

Odkaz realizátorov projektu

Priniesť do školy expertov z praxe je nenahraditeľné. Experti prinášajú študentom úplne iný druh výuky, informácii a skúseností. Študentom ponúkajú iný pohľad na to čo sa učia a prečo je potrebné sa v tejto oblasti vzdelávať. Tento zdroj informácií z reálneho sveta pomáha študentom v rozhodovaní a plánovaní svojej cesty po skončení strednej školy. Určite je to niečo, čo by mali školy zvážiť. Či už v trvalej, celoročnej forme výuky, alebo vo forme nepravidelne sa konajúcich workshopov a debát.