Dobudovanie COVP v SOŠ Šurany

Názov projektu:
Dobudovanie COVP v SOŠ Šurany
Meno aktéra:
Nitriansky samosprávny kraj
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika)
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Šurany
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Ing. Matej Spáčil
E-mail:
matej.spacil@sostsurany.sk
Telefón:
421 904442582
Web:

Popis projektu

Celková výška projektu dosahuje sumu 1.394.928,40 €. Realizáciou projektu zabezpečujeme modernizáciu strojného vybavenia, IKT technológií, modernizáciu elektrotechnických dielní a budovanie nových učební pre odborné predmety, a to: automatizáciu, robotizáciu, pneumatiku a hydrauliku s potrebným softvérovým a hardvérovým vybavením.