Erasmus+ immiMATHs 2017-1-AT01-KA201-035005

Názov projektu:
Erasmus+ immiMATHs 2017-1-AT01-KA201-035005
Meno aktéra:
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Partneri:

UNIVERSITAT WIEN, AT
BORG Deutsch-Wagram, AT
UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA V NITRE, SR
Istituto Comprensivo statale Amari-Roncalli-Ferrara,Palermo, IT
VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE – VITECO SRL,Catania, IT
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, IT

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Rozvoj matematickej gramotnosti
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika)
Región:
Nitriansky samosprávny kraj
Lokalita:
Levice
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
Vivien Bieliková
E-mail:
bielikova@gav.sk
Telefón:

Popis projektu

Projekt immiMATHs bol výsledkom spolupráce rôznych inštitúcii – tzv. konzorcia zloženého zo stredných škôl, softvérovej firmy VITECO a VŠ z Rakúska, Talianska, Slovenska. Cieľom projektu bolo vytvoriť interaktívny matematický softvér a cieľovou skupinou boli nielen migranti ale aj žiaci štandardných škôl so zastúpením žiakov z multikultúrneho prostredia. Softvér pozostáva z motivačnej a testovacej časti, takže prostredníctvom softvéru sme aj motivovali žiakov k matematike a v testovacej časti overovali ich vedomosti v obsahovo zaujímavých interaktívnych prostrediach.

Príbeh spolupráce

Spolupráca na immiMATHs projekte bola zaujímavou z hľadiska toho, že sme po prvý-krát boli súčasťou konzorcia - VŠ a SŠ a vytvárali sme intelektuálny výstup, ktorý sa pilotoval na školách so zastúpením žiakov s multikultúrnym zázemím a takisto sa testoval v triedach migrantov. Práca na projekte bola zaujímavá čo do miery kreativity, ale aj odbornosti v matematike, výsledkom čoho bol interaktívny softvér vytvorený nami - učiteľmi.

Odkaz realizátorov projektu

Spolupráca s VŠ bola obohacujúca - prepojenie praxe, teórie veľmi inšpirujúce, mať možnosť zažiť viaceré školské systémy v matematike.