Farebný internet

Názov projektu:
Farebný internet
Meno aktéra:
OZ Gaštanový koník
Partneri:

Škola úžitkového priemyslu Košice

Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora inklúzie a vzdelávania znevýhodnených občanov, Spolupráca medzi rôznymi stupňami vzdelávania
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Globálne a hodnotové vzdelávanie
Región:
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Humenné, Košice
Obdobie realizácie:
2019
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Karľová
E-mail:
jakarlova@gmail.com
Telefón:

Popis projektu

Na projekte spolupracovali rómski žiaci Špeciápnej základnej školy v Humennom a študenti Školy úžitkového priemyslu v Košiciach. Deti ŠZŠ kreslili obrázky, preskenované zaslali emailom študentom. Tí ich následne spracovali a pripravili ako omaľováku do tlače. Bonusom a prekvapením pre všetkých účastníkov boli pohľadnice a obrázkový rómsko – slovenský slovník. Pokračovaním projektu boli pracovné listy pre deti prvých ročníkov ZŠ v slovensko – rómskom jazyku. Spoločne sa deti a študenti stretli v Snine na farme a spoločne vyrábali syry z ovčieho mlieka. V Košiciach na ŠUP študenti naučili deti pracovať s grafickým programom Omaľovánka a pohľadnice sa dostali až do Prezidentského paláca v Bratislave. Projekty boli realizované vďaka podpore Nadácii Orange v programe e-školy pre budúcnosť a IWCB Bratislava.

Príbeh spolupráce

Mám skoro 30- ročné skúsenosti ako učiteľka špeciálnej základnej školy, učila som rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sama patrím skôr k hyperaktívnym ľuďom, nemám rada nudné vyučovanie. Dokážem vyučovať na Brekovskom hrade i priamov prezidentskom paláci. Teším sa ak mi na vyučovanie prídu aj rodičia žiakov, pozývam umelcov, cestovateľov, babky s krosnami či športovcov. Využívam pri svojej práci hlavne zážitok, aby žiaci mohli nie len počuť a vidieť, ale aby zažili a boli vtiahnutí do diania. Ak ste počuli o učiteľke, ktorá priviedla do školy ako učebnú pomôcku živého koňa, alebo darovala kozu rómskej rodine, či učila v kroji, tak ÁNO, som to ja. Že takýto spôsob vyučovania je správny mi potvrdila odborná porota v roku 2018, kedy som sa stala jednou z finalistiek národnej ceny Učiteľ Slovenska. Tam som spoznala úžasnú kolegyňu - Noémi Ráczovú - víťazku hlasovania verejnosti Učiteľ Slovenska 2018. A hneď vznikol projekt.

Odkaz realizátorov projektu

Prajem každému zažiť aspoň jeden projektový príbeh