JUNIOR INTERNET

Názov projektu:
JUNIOR INTERNET
Meno aktéra:
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
Partneri:
Ciele projektu:
Rozvoj a podpora kvality vzdelávania (forma, metódy), Podpora rozvoja vedy a výskumu, Digitalizácia, Sieťovanie
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Mediálna výchova
Úroveň vzdelávania:
ZŠ, SŠ
Forma vzdelávania:
Formálne vzdelávanie (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Umenie, Výskum a vývoj (R&D), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita), Inovácie, Informačné technológie, digitálna tvorba
Región:
celé Slovensko
Lokalita:
Celé Slovensko, finále súťaže v Bratislave/online
Obdobie realizácie:
do roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Dávid Richter
E-mail:
richter@amavet.sk;
Telefón:
421 948345177

Popis projektu

Junior Internet je súťažná konferencia pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú tvorbe webových stránok, digitálnej grafike a dizajnu, programovaniu mobilných aplikácií, blogom a videoblogom či písaniu textov. V roku 2006 sa prvý krát konala v Bratislave pod hlavičkou Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Junior Internet podporuje digitálne vzdelávanie vo voľnom čase, prispieva k rozvoju kreativity a zvyšuje digitálne zručnosti detí a mladých ľudí. Prispieva k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo na Slovensku. Junior Internet má pozitívny dopad v podobe prípravy mladých ľudí na digitálnu transformáciu a na nové profesie využívajúce digitálne technológie.