Local Adult Education Policy – LEAP

Názov projektu:
Local Adult Education Policy – LEAP
Meno aktéra:
Academia Istropolitana Nova
Partneri:

Mesto Nitra, Radio ECCA (Španielsko), IHF (Belgicko), Inspectoratul Scolar Judetean Neamt (Rumunsko), IDP (Taliansko), Nevelok Haza Egyesulet (Maďarsko)

Ciele projektu:
Vzdelávacia politika
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Úroveň vzdelávania:
CŽV
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
samospráva, politika vzdelávania dospelých, miestna úroveň
Región:
Nitriansky samosprávny kraj, Španielsko, Belgicko, Rumunsko, Taliansko, Maďarsko
Lokalita:
Slovensko, Španielsko, Belgicko, Rumunsko, Taliansko, Maďarsko
Obdobie realizácie:
2020, v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Mgr. Marta Jendeková
E-mail:
marta.jendekova@ainova.sk
Telefón:

Popis projektu

Všeobecným cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu 15% podielu dospelých na vzdelávaní v rámci EÚ, ako sa uvádza v stratégiách Európa 2020 a Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (Education&Training 2020). Projekt LEAP sa zameriava na samosprávy, aby im umožnil: a) pochopiť a oceniť význam vzdelávania dospelých a b) navrhnúť svoje – lokálne stratégie vzdelávania (a / alebo zručností) dospelých. Primárnou cieľovou skupinou projektu LEAP sú pracovníci samospráv, rozhodovatelia, členovia zastupiteľstiev, tj tí, ktorí budú pripravovať strategické dokumenty. Ďalšou cieľovou skupinou sú zainteresované strany zapojené do ekosystému vzdelávania dospelých, ako sú poskytovatelia vzdelávania, vzdelávacie centrá, kultúrne centrá, občianska spoločnosť, zamestnávatelia, ktorí majú skutočný záujem na vytvorení dobrej politiky. Musia porozumieť problémom a spolupracovať s tvorcami politík s cieľom vytvoriť fungujúcu a efektívnu politiku. Konečným užívateľom je široká verejnosť, ktorej sa poskytnú príležitosti na kvalitné vzdelávanie. Projekt sa realizuje v rámci Programu celoživotného vzdelávania Erasmus +, KA2 – Strategické partnerstvá. Obdobie projektu je 24 mesiacov, začína sa 1.11.2020 a končí sa 31.10.2022.