Pilotný projekt certifikácie študentov medzinárodne uznávanou certifikáciou digitálnej gramotnosti Microsoft Office Specialist

Názov projektu:
Pilotný projekt certifikácie študentov medzinárodne uznávanou certifikáciou digitálnej gramotnosti Microsoft Office Specialist
Meno aktéra:
Súkromné gymnázium Katkin Park II, Košice
Partneri:

Občianske združenie Sapiente

Ciele projektu:
Zmena/modernizácia/aktualizácia obsahov vzdelávania, Digitalizácia
Vzdelávacie oblasti, ku ktorým projekt prispieva:
Človek a svet práce
Úroveň vzdelávania:
Forma vzdelávania:
Neformálne vzdelávanie (štruktúrované vzdelávanie realizované mimo formálneho)
Kľúčové slová:
STEM (veda, technológie, technika a matematika), Kľúčové kompetencie (4K: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, kreativita)
Región:
Košický samosprávny kraj
Lokalita:
Košice
Obdobie realizácie:
v procese realizácie
Kontaktná osoba:
Ing. Viliam Fedák
E-mail:
info@sapiente.sk
Telefón:
Web:

Popis projektu

Hlavnou filozofiou pilotného projektu je poskytnúť končiacim študentov gymnázia overenie ich digitálnych zručností v práci s Microsoft Office, vo forme absolvovania svetovo uznávanej priemyselnej certifikácie Microsoft Office Specialist. Spolu s maturitným vysvedčením tak študenti dostanú certifikát, ktorý je vo svete u zamestnávateľov uznávaný.

Príbeh spolupráce

Súkromné gymnázium Katkin Park II v Košiciach bolo založené v roku 1994 ako prvé súkromné gymnázium na východnom Slovensku. Odvtedy opustilo školské brány viac ako 500 absolventov. Škola postupom času zaviedla množstvo inovatívnych prvkov: zavedenie výučby predmetu Ekonómia a Právo, ktoré pripravujú študentov pre skutočný svet, do ktorého po skončení gymnázia vstupujú. Škola je tzv. “paper-less”, tj. učebnice a zošity nahradil notebooky. Už v roku 2011 škola zaviedla online výučbu na vlastnom portáli a postupne rozvíja hybridné vyučovanie (tj. mix prezenčného a online vyučovania) ako štandardu. Ako jediné gymnázium na Slovensku realizuje SGKP od roku 2017 experimentálnu výučbu odboru Aplikovanej informatiky v spolupráci s IT spoločnosťou Syntax Systems Slovakia. Projekt sme naštartovali na báze partnerstva medzi školou a Občianskym združením Sapiente, uzavretom v rámci projektu TyPlusIT. Škola má záujem poskytnúť svojim študentom ďalšiu pridanú hodnotu v ich vzdelaní, Sapiente chce ponúknuť svoje skúsenosti z celoživotného vzdelávania v IT a priemyselných IT certifikácií.